Machina Imaginis
Felix Natalis; 30/06/23–25/08/23
Machina Imaginis Flyer
Fanzine #13 Machina Imaginis
Machina Imaginis, Felix Natalis I-IV, 2020 (photo: Annik Wetter)
Machina Imaginis (photo: Annik Wetter)
Machina Imaginis (photo: Annik Wetter)
Machina Imaginis (photo: Annik Wetter)
Machina Imaginis (photo: Annik Wetter)